Ögondusch / Ögonduschspolning / Sårtvätt

BioPhos74 är avsett i första hand vid olyckor med kemikalier.

Plusab ögonduschsystem finns i olika typer beroende på riskernas omfattning; som buffrade sprayer i olika storlekar till mer omfattande skydd vid olyckor med exempelvis kemikalier. Plusab ögonduschsprayer används främst till att spola ögonen rena från smuts, damm och partiklar. De innehåller 0,9% boratbuffrad fysiologisk koksaltlösning som används ända till sista droppen.

Optimal initial behandling för din syn. BioPhos®74 ger en snabb och effektiv neutralisering av starka syror och alkalier tack vare dess buffrande effekt och pH-neutrala värde (7,4). Ergonomisk eye2eye ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt.

Enligt arbetsmiljöverket är företag skyldiga att inneha resurser för ögonspolning vid exempelvis hantering av kemikalier och/eller vid truckladdningsplatser. Även på arbetsplatser där det finns överhängande risker med olyckor för ögonskada ska detta tillhandahållas.

 

 

Plusab Eye2Eye Station

Plusab eye2eye Station

Eye2Eye Flasch

eye2eye

Eye2Eye BioPhos®74

eye2eye BioPhos®74

Plusab Eye1

Plusab eye1

Plusab Eye1 BioPhos®74

Plusab eye1 BioPhos®74

Sårtvätt - och ögondusch Spray 50 ml

Sårtvätt – och ögondusch Spray 50 ml

Sårtvätt - och ögondusch Spray 250 ml

Sårtvätt – och ögondusch Spray 250 ml

Bältesväska

Bälteshölster för 50 ml flaska.

Väggstation för fyra 250 ml flaskor

Väggfäste Stål för ÖgonDusch

Väggfäste Stål för ÖgonDusch

Natriumklorid 30 ml

Bältesväska

Bältesväska för 250 ml flaska