eye2eye Flasch Care TWIN

Eye2Eye BioPhos®74

500 ml Flasch. 0,9 % steril natriumkloridlösning. Ergonomisk eye2eye ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt. Sköljtid 3 min.

Referens: 8010-8

Det absolut viktigaste vid befarad ögonskada är snabb behandling. Framförallt vid olyckor med frätande kemikalier är risken för bestående skador stor, och snabb åtkomst till ögonskölj har ofta avgörande betydelse för resultatet.

Det ergonomiska och unika spolningssystemet verkar vid båda ögonen samtidigt.

 

Foto Jonas Bilberg

Steril ögon tvättflaska med steril natriumkloridlösning motsvarar DIN 15154-4,
för spolning av främmande kroppar och skador som damm, smuts etc.

För mobil användning eller påfyllning till ögondusch station.

Innehåll: 500 ml
Hållbarhet: 3 år