Refill Fösta hjälpen

Kunder som köper Plusab Första hjälpen produkter Erhåller full kostnadsfri service av Plusab´s första hjälpen produkter, då Plusab sköter påfyllnad och kontroll av datummärkta första hjälpen produkter. Plusab erbjuder full service av Plusab första hjälpen produkter i hela sverige.

Magic Stripe Textil

Magic Stripe Textil

Magic Stripe Plastic

Magic Stripe Plastic

Magic Stripe Detectable

Magic Stripe Detectable

Skyddspaket

Skyddspaket

BrännskadeKit

BrännskadeKit

Sårtvättare

Sårtvättare

Tryckförband Lilla

Tryckförband Lilla

Tryckförband Stor

Tryckförband Stor

Tryckförband

Tryckförband

Ögon- & Linsskölj

Ögon- & Linsskölj