Plusab Eye1 BioPhos®74

Plusab Eye1 BioPhos®74250 ml Neutral. Steril; neutraliserande ögonsköljning baserad på en 4,9 % fosfatbufferlösning. pH Neutral kan även användas vid syra- och basskador på huden.
Sköljtid 2,5 min.

Referens: 8020-2