Plusab Eye1 BioPhos®74

Plusab Eye1 BioPhos®74Avsett i första hand vid olyckor med kemikalier.

250 ml Neutral. Steril; neutraliserande ögonsköljning baserad på en 4,9 % fosfatbufferlösning. pH Neutral kan även användas vid syra- och basskador på huden.

Referens: 8020-2

Steril ögonvaskflaska med fosfatbuffrad saltlösning (4,9%), för användning av ögonskador orsakade av kemikalier,
hög buffertkapacitet, genom att avstå exogena ingredienser och konserveringsmedel, motsvarar DIN 15154-4.
Mobil användning eller påfyllning av ögondusch station med ergonomisk ögonkopp.

Innehåll: 250 ml BioPhos74
Spolningstid: Ca 2,5 minuter
Hållbarhet: 3 år