Om oss

 
Plusab Medical Solutions AB har sitt huvudkontor i Västerås. Vi tillverkar och marknadsför säkra, effektiva och användarvänliga Första Hjälpen-produkter med egen design. Bolaget startades 2007 och har mer än 15 års erfarenhet och kunskap inom verksamhetsområdet, vilket har gjort att utvecklingen redan från start har varit mycket positiv för oss.

Målsättningen med företaget är att marknadsföra praktiska och lättanvända produkter av hög kvalité som underlättar och skapar trygghet på arbetsplatsen. Idag är Plusab Medical Solutions AB rikstäckande med representanter från Luleå i norr till Malmö i söder. Plusab Medical Solutions AB levererar all nödvändig utrustning för Första Hjälpen. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att beställa varor via vårt kundcenter, vår internetbutik eller genom besök av någon av våra säljare.

Finland

Plusab Medical Solutions AB levererar även samma koncept av produkter till Plusab Oy i Helsingfors som startades 2015. Mer information se plusab.fi

Affärsidé

Plusab Medical Solutions AB skapar värde för företagskunder genom att tillgodose kundernas behov av första förbands och ergonomiskt riktiga produkter samt att utbilda kundernas personal i hjärt- & lungräddning och hur man använder hjärtstartare. Vår affärsidé beskriver inte bara försäljning, utan även produktkunskap och samarbete med kvalité.

Verksamhetspolicy

Plusab Medical Solutions AB ser lönsamhet, kvalitet, säkerhet, miljö och hälsa som integrerande delar i vår verksamhet och dess utveckling. Vi skall i alla delar av vår verksamhet dessutom följa god affärsetik. Av detta följer att vi skall verka för att våra tjänster och produkter uppfyller kundernas liksom medarbetarnas behov och förväntningar samt att de utförs med minsta möjliga miljöpåverkan och bästa resursutnyttjande. Plusab Medical Solutions AB följer lagar och förordningar och strävar efter att genom samverkan ständigt förbättra vårt arbetssätt, våra arbetsmetoder, vår logistik och resurshantering.

Fältsäljare

Våra säljare är företagets spjutspets och företagets ansikte utåt. Säljarna hjälper dagligen nya och befintliga kunder med att finna smarta och lönsamma lösningar
för rationella inköp. Flera pågående projekt ger oss stor framtidstro och vi expanderar kraftigt, både nationellt och internationellt. Den största delen av våra produkter säljs under eget varumärke och med ensamrätt för den svenska marknaden. Våra första förbandsprodukter exporteras även till Norge och Finland. Plusab Medical Solutions AB erbjuder Första förbandsprodukter, brandskyddsprodukter, ergonomiska hjälpmedel för datoriserade arbetsplatser. Plusab Medical Solutions AB erbjuder utbildning inom Första hjälpen, Hjärt-Lung räddning (HLR / AED), DHLR och L-ABC. Utbildarna är certifierade av Svenska rådet för Hjärt- & Lungräddning. Efter godkänd genomförd utbildning tilldelas komptenskort till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss!