eye2eye Flasch

Eye2Eye BioPhos®74

500 ml Flasch. 0,9 % steril natriumkloridlösning. Ergonomisk eye2eye ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt. Sköljtid 5 min.

Referens: 8010-8

Det absolut viktigaste vid befarad ögonskada är snabb behandling. Framförallt vid olyckor med frätande kemikalier är risken för bestående skador stor, och snabb åtkomst till ögonskölj har ofta avgörande betydelse för resultatet.

 

Foto Jonas Bilberg