Hjärtstartare  

aeg

Köp av hjärtstartare
Många hör av sig till oss angående rekommendationer om vilken hjärtstartare man ska köpa. Då olika användare har olika behov kunskap kan vi inte ge råd om någon särskild hjärtstartare men vi kan ge vägledning i vad man kan tänka på när man ska införskaffa en hjärtstartare.

Svenska rådet för HLR rekommenderar att hjärtstartaren

 • följer svenska riktlinjer
 • talar svenska (om den ska användas i svensktalande miljö)
 • är CE-märkt
 • följer Läkemedelsverkets föreskrifter

 

Det här kan vi hjälpa er med                                                                                                              

 • Välja en kvalitetssäkrad hjärtstartare som passar i er verksamhet
 • Utbildning i HLR med hjärtstartare AED enligt de nationella riktlinjerna
 • Placering, uppsättning av hjärtstartare och skyltning
 • Användarutbildning
 • Registrering i Sveriges hjärtstartarregister
 • Service och underhåll, byte av batterier och elektroder
 • Återställning av hjärtstartare efter användning
 • Uppföljning och repetitionsutbildning

 

Rätt kunskap och utrustning RÄDDAR liv!                                                                                         

 I Sverige drabbas ca 10 000 människor om året av plötsligt hjärtstopp.
Det är fler än en i timmen. Dygnet runt. Året om.

För varje minut som går utan att hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas minskar chansen att överleva med 10 procent. Efter tio minuter är chansen att den drabbade överlever mycket liten eller ingen alls.

I Sverige tar det i genomsnitt 11 minuter för ambulansen att komma fram till den eller de drabbade!
I de län där det går snabbast för ambulansen att nå fram tar det i genomsnitt drygt 9 minuter.

Om man direkt ger den drabbade hjärt-lungräddning med hjärtstartare ökar chansen att överleva avsevärt.
Efter 10 minuter är då chansen att överleva över 60%.

Därför behövs fler hjärtstartare i Sverige.
Därför behöver fler utbildning i HLR.

 

Vi har flera modeller av marknadens bästa hjärtstartare. Alla är lätta att använda och av högsta kvalité.

Vi har ökat vår försäljning av hjärtstartare mycket kraftigt de senaste åren, och är idag vår grossists/tillverkare största återförsäljare i Norden. På grund av stora inköp av hjärtstartare har vi låga inköpskostnader, vilket vi som alltid återspeglar i vår prissättning. Vi kan hålla låga priser med fortsatt god kundservice, samt gratis handhavande utbildning AED.

 

 

Rescue Sam hjärtstartare är en av 18 hjärtstartare som testades från 12 olika företag av Clinical & Experimental Cardiologi där Rescue Sam hjärtstartare var en av fyra som fick fem JA av fem möjliga,en studie av en större undersökning om tekniska och elektriska funktioner som utförts av en grupp på Engineering Laboratoy i Lombardia Regional Emergency service. En bedömning med de viktigaste funktioner som energi och strömleverans, form och varaktighet … Testerna: ”förmågan att känna igen olika defibrilleringsbara rytmer.”
Rescue Sam hjärtstartare kände igen alla defibrilleringsbara rytmer. 

Källa: J Clin Exp Cardiolog Cardiopulmonary Disorders-2nd Edition ISSN:2155-9880 JCEC, an open access journal
http://dx.doi.org/10.4172/2155-9880.1000285.