Om hjärtstartare

Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan användas av alla. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt.

Det finns flera olika modeller av halvautomatiska hjärtstartare som lämpar sig mycket för personer utan sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner och ibland också ikoner.

Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kan avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering. Eller om det är bättre att göra HLR. Som användare kan du inte ge en stöt om hjärtstartaren inte rekommenderar detta.

Namnet defibrillator kommer från de-fibrillate som betyder ”av-flimra”. När apparaten avger en elstöt så ”av-flimrar” den det flimmer (elektriskt kaos) som pågår i hjärtat. Vid en lyckad defibrillering hävs detta kaos och hjärtat kan återgå till sin normala rytm.

Alla får använda en hjärtstartare och det finns ingen lag som kräver att du ska ha utbildning för att använda den. Dock rekommenderar vi alla att gå en kurs och repeterar regelbundet.

 

Så räddar du liv med hjärtstartare

  1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner
  2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg
  3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna
  4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen*
  5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd delar den ut elstötar om den känner av att det behövs.

Rätt kunskap och utrustning RÄDDAR liv!                                                                                         

 I Sverige drabbas ca 10 000 människor om året av plötsligt hjärtstopp.
Det är fler än en i timmen. Dygnet runt. Året om.

För varje minut som går utan att hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas minskar chansen att överleva med 10 procent. Efter tio minuter är chansen att den drabbade överlever mycket liten eller ingen alls.

I Sverige tar det i genomsnitt 11 minuter för ambulansen att komma fram till den eller de drabbade!
I de län där det går snabbast för ambulansen att nå fram tar det i genomsnitt drygt 9 minuter.

Om man direkt ger den drabbade hjärt-lungräddning med hjärtstartare ökar chansen att överleva avsevärt.
Efter 10 minuter är då chansen att överleva över 60%.

Därför behövs fler hjärtstartare i Sverige.
Därför behöver fler utbildning i HLR.

 

 

Vi har flera modeller av marknadens bästa hjärtstartare. Alla är lätta att använda och av högsta kvalité.

Vi har ökat vår försäljning av hjärtstartare mycket kraftigt de senaste åren, och är idag vår grossists / tillverkares största återförsäljare i Norden. På grund av stora inköp av hjärtstartare har vi låga inköpskostnader, vilket vi som alltid återspeglar i vår prissättning. Vi kan hålla låga priser med fortsatt god kundservice, samt gratis handhavande utbildning AED.

 

Hjärtstartare borde finnas på alla arbetsplatser, lika självklart som att det ska finnas brandsläckare!