Plusab Eye1

Plusab Eye1

500 ml Flasch med steril 0,9 % natriumkloridlösning.
Sköljtid ca 5 minuter.

Steril ögonvaskflaska med steril natriumkloridlösning som motsvarar DIN 15154-4,
För mobil användning eller påfyllning till ögondusch station med ergonomisk ögonkopp.

Innehåll: 500 ml
Spolningstid: Ca. 5 minuter
Hållbarhet: 3 år

Referens: 8020-1