Hjärtsäker zon & Hjärtstartarregister

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare.

Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.

Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker Zon är en svensk standard för att hjälpa företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.

Genom att vara en hjärtsäker zon har man beredskap om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa och visar omtanke om sina gäster, besökare, kunder och anställda.

Som en hjärtsäker zon så tar man också ett aktivt och långsiktigt beslut där ni har en plan för underhåll av era hjärtstartare och personalens kompetens.

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

För att kunna öka överlevnadschansen hos en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp är det viktigt att man registrerar sin hjärtstartare i Sveriges Hjärtstartarregister.

Registrera din hjärtstartare här: http://www.hjartstartarregistret.se

Vi rekommenderar detta för att livräddaren då kan se var närmaste hjärtstartare finns tillgänglig.
Ju snabbare man har en hjärtstartare på plats, ju större är chansen att den drabbade överlever.

Din Registrering kan öka användningen av publika hjärtstartare både via hjärtstartarregistrets länk och via appen “Rädda Hjärtat” där man kan se var närmaste registrerade hjärtstartare finns placerad.

 

Kontakta oss så hjälper vi er att skapa en hjärtsäker zon.

 

 

Plusab hjälper Er med hjärtsäker zon
SVENSK STANDARD SS 280000:2015