Behandling av hjärtstopp

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en elstöt från en hjärtstartare. Genom bröstkompressioner och inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en elstöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare.

Genom hjärt-lungräddning pumpar man ut blod till kroppen manuellt så att kroppens vitala organ syresätts. Elstöten från hjärtstartaren avbryter det elektriska kaos som drabbat hjärtat. Genom att ge en elstöt kan man bryta det elektriska kaos som pågår med förhoppning att hjärtat ska hitta sin normala rytm.

Som lekman ska man fortsätta med hjärt-lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.


Ju tidigare HLR, bröstkompressioner, inblåsningar startas och en el stöt från en hjärtstartare, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Hjärtstartare borde finnas på alla arbetsplatser, lika självklart som att det ska finnas brandsläckare!