Rescue Sam

459-280-large_default

RESCUE SAM Plusab  är en halvautomatisk extern defibrillator som ger enkla och direkta röstinstruktioner och signaler vilka underlättar räddningsåtgärderna. Den är lätt och batteridriven för att vara fullt bärbar.

RESCUE SAM Plusab är avsedd för snabb och effektiv hjälp vid hjärtstillestånd.

Tidig och effektiv utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare som hjärtat kan börja slå normalt igen.

Referens: 9009-1

 

Teknisk specifikation                                                                                                                                                                          

Garanti: 8 år
Driftsätt: Halvautomatiskt
Energi: 200 J som fastställts som ny norm av AHA 2015
Röstinstruktioner: Detaljerade röstmeddelanden vägleder användaren av hjärtstartaren.
HLR-stöd: Hjärtstartaren vägleder användaren hur man ska utföra HLR genom svensk tal, ljud och ljus.
Pacemaker detektion: Ja
Batteri: 12V DC, 4,2 Ah litium-mangan-dioxid, för
engångsbruk med lång livslängd, vanligtvis 4 år
Batterikapacitet: Minst 200 stötar
Kapslingsklass: IEC 60529 klass IP54
Automatiska självtest: Dagliga självtest
Minne: Sparar händelse information i det interna minnet.
Storlek: 80x300x270 mm
Vikt: 2,2 kg med batteri installerad
Standardutförande: huvudenhet – föranslutna elektroder – batteri – personkit och bärväska