Wound2eye Sårtvätt- och ögonduschspray 50 ml

Wound2eye liten_Plusab_34Hålls i vilket läge som helst. Tappar aldrig trycket. 0,9% buffrad fysiologisk koksaltlösning. Vid bruten sigill kan produkten användas ända till sista droppen.

Ej engångsförpackning.

Referens: 350216