Rescue Sam Plusab

459-280-large_default

RESCUE SAM Plusab är avsedd för snabb och effektiv hjälp vid hjärtstillestånd och representerar den senaste generationen av Hjärtstartare.

RESCUE SAM Plusab är en halvautomatisk extern defibrillator som ger enkla och direkta röstinstruktioner och signaler vilka underlättar räddningsåtgärderna. Den är lätt och batteridriven för att vara fullt bärbar.

Referens: 9009-1

 

 

 

Teknisk specifikation                                                                                                                                                                          

Garanti: 8 år
Driftsätt: Halvautomatiskt
Energi: 200 J som fastställts som ny norm av AHA 2015
Röstinstruktioner: Detaljerade röstmeddelanden vägleder användaren av hjärtstartaren.
HLR-stöd: Hjärtstartaren vägleder användaren hur man ska utföra HLR genom svensk tal, ljud och ljus.
Pacemaker detektion: Ja
Batteri: 12V DC, 4,2 Ah litium-mangan-dioxid, för
engångsbruk med lång livslängd, vanligtvis 4 år
Batterikapacitet: Minst 200 stötar
Kapslingsklass: IEC 60529 klass IP54
Automatiska självtest: Dagliga självtest
Minne: Sparar händelse information i det interna minnet.
Storlek: 80x300x270 mm
Vikt: 2,2 kg med batteri installerad
Standardutförande: huvudenhet – föranslutna elektroder – batteri – personkit och bärväska

 

Rescue Sam hjärtstartare är en av 18 hjärtstartare som testades från 12 olika företag av Clinical & Experimental Cardiologi där Rescue Sam hjärtstartare var en av fyra som fick fem JA av fem möjliga, en studie av en större undersökning om tekniska och elektriska funktioner som utförts av en grupp på Engineering Laboratoy i Lombardia Regional Emergency service. En bedömning med de viktigaste funktioner som energi och strömleverans, form och varaktighet …

Testerna: ”förmågan att känna igen olika defibrilleringsbara rytmer.” Rescue Sam hjärtstartare kände igen alla defibrilleringsbara rytmer. 

Källa: J Clin Exp Cardiolog Cardiopulmonary Disorders-2nd Edition
ISSN:2155-9880 JCEC, an open access journal

http://dx.doi.org/10.4172/2155-9880.1000285