HLR-utbildning

IMG_3276

Fakta om plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Rätt kunskap och utrustning RÄDDAR liv!                                                                                         

 I Sverige drabbas ca 10 000 människor om året av plötsligt hjärtstopp.
Det är fler än en i timmen, dygnet om, året runt.

För varje minut som går utan att hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas minskar chansen att överleva med 10 procent. Efter tio minuter är chansen att den drabbade överlever mycket liten eller ingen alls.

I Sverige tar det i genomsnitt 11 minuter för ambulansen att komma fram till den eller de drabbade!
I de län där det går snabbast för ambulansen att nå fram tar det i genomsnitt drygt 9 minuter.

Om man direkt ger den drabbade hjärt-lungräddning med hjärtstartare ökar chansen att överleva avsevärt.
Efter 10 minuter är då chansen att överleva över 60%.

Därför behövs fler hjärtstartare i Sverige.
Därför behöver fler utbildning i HLR.