Att köpa hjärtstartare

aeg

Köp av hjärtstartare
Många hör av sig till oss angående rekommendationer om vilken hjärtstartare man ska köpa. Då olika användare har olika behov kunskap kan vi inte ge råd om någon särskild hjärtstartare men vi kan ge vägledning i vad man kan tänka på när man ska införskaffa en hjärtstartare.
Svenska rådet för HLR rekommenderar att hjärtstartaren

 • följer svenska riktlinjer
 • talar svenska (om den ska användas i svensktalande miljö)
 • är CE-märkt
 • följer Läkemedelsverkets föreskrifter

 

Det här kan vi hjälpa er med                                                                                                                           foto_gruppo

 • Välja en kvalitetssäkrad hjärtstartare som passar i er verksamhet
 • Utbildning i HLR med hjärtstartare AED enligt de nationella riktlinjerna
 • Placering, uppsättning av hjärtstartare och skyltning
 • Användarutbildning
 • Registrering i Sveriges hjärtstartarregister
 • Service och underhåll, byte av batterier och elektroder
 • Återställning av hjärtstartare efter användning
 • Uppföljning och repetitionsutbildning

 

Hjärtstartare borde finnas på alla arbetsplatser, lika självklart som att det ska finnas brandsläckare!Banner_mailsign_utbildare_transparent