Ergonomisk eye2eye ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt.

Referens: 8010-9

BioPhos74_Logo

 

Avsett i första hand vid olyckor med kemikalier.

Det ergonomiska och unika spolningssystemet verkar vid båda ögonen samtidigt.

En ny ögonsköljningslösning för kemiska bränn-/frätskador.

Optimal initial behandling för din syn. BioPhos®74 ger en snabb och effektiv neutralisering av starka syror och alkalier tack vare dess buffrande effekt och pH-neutrala värde (7,4).
• Ny formula – utan exogena komponenter
• Snabb neutralisering – hög buffertkapacitet
• Extra skonsam – pH-neutral, inga konserveringsmedel
• Ögonduschen uppfyller kraven enligt standard DIN EN 15154

 

Foto Jonas Bilberg