Ladda ned Plusabs App

En App som beskriver hur man går tillväga vid eventuella olyckstillbud, såsom exempelvis Hjärt-Lungräddning (HLR) med och utan hjärtstartare, drunkning, luftvägstopp, L-ABC m m.

Vidare kan användaren göra beställningar av förbansmaterial, sjukvårdsprodukter såsom hjärtstartare, plåster, ögonduschsystem, brännskadeprodukter m m.

Erbjudanden via pushnotiser med olika vägledningsfunktioner, etc.

Plusabs App är menad som ett komplement och ska ej ersätta Första Hjälpen eller hjärt-lungräddning.

Appen ersätter heller inte behovet att kontakta 112 vid olycka.

 

 

 

Den här Appen erhåller generella och erkända grundregler för assistans och åtgärder som kan vara till hjälp vid olycka – Första Hjälpen. Varje given situation kräver också en individuell bedömning och tillvägagångssätt. För att undvika missförstånd måste vi klargöra att Plusab inte är ansvariga för att någon Första Hjälpen som administreras och vi hävdar därmed ansvarsfrihet för skador som kan uppstå i samband med detta.