Kategori: Nyheter

Ladda ned Plusabs App

En App som beskriver hur man går tillväga vid eventuella olyckstillbud, såsom exempelvis Hjärt-Lungräddning (HLR) med och utan hjärtstartare, drunkning, luftvägstopp, L-ABC m m. Vidare kan användaren göra beställningar av förbansmaterial, sjukvårdsprodukter såsom hjärtstartare, plåster, ögonduschsystem, brännskadeprodukter m m. Erbjudanden via pushnotiser med olika vägledningsfunktioner, etc. Plusabs App är menad som ett komplement och ska ej ersätta

Plusab åker till MEDICA 2017 – World Forum for Medicine

Världens ledande mässa för läkemedelsindustrin inbjuder till Düsseldorf den 13-16 november 2017. I år är världens största medicinska mässa ett utmärkt tillfälle att upptäcka många nya saker.   

Provbeställning från Dubai.

Plusab har fått en beställning från Dubai på tre olika typer av hjärtstartare och även ett antal röda första hjälpen tavlor. Plusab kommer att ge denna beställning största uppmärksamhet.  

Plusab får stororder från Tyskland

Plusab kommer att lansera en ny produkt inom medicinsk utrustning under början av 2016 med Norden som främsta marknad. Ett företag i Tyskland har förbeställt 8000 stycken av produkten som första beställning. Ett spännande 2016 med nytt samarbete i Tyskland. Mer information kommer under 2016.    

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare.  Genom hjärt- lungräddning pumpar ut