Röststyrt HLR-kort

hlr-kortHLR-KORTET I FICKFORMAT aktiveras när du öppnar det och instruerar dig till livräddande
Hjärt-Lungräddning (HLR).

Baserad på enkel ”spelande-gratulationskorts-teknik” ger detta kort röststyrda instruktioner till användaren att ta bort den gröna skyddsplasten och att placera kortet på personens bröstkorg enl markeringar på kortet. Därefter ges instruktioner för hur man utför HLR; bröstkompressioner och inblåsningar. Illustrationerna och textinstruktionerna på kortet ger ytterligare hjälp vid HLR.

Läs mer om HLR-kortet (pdf)

Referens: 112